Filmová noc

04.10.2023

V sobotu 9. 9. 2023 jsme se u nás rozloučili s prázdninami. K večeru jsme se sešli, rozdělali plátno, připravili posezení a promítli si film - jak jinak, než s filmovou tématikou.😅